Selecteer een pagina

Privacybeleid

Psychologenpraktijk de Wit is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres : Zaarbelinkdijk 8
Postcode : 7256 KL
Plaats : Keijenborg
KvK nr. : 73445037
Telefoonnummer : 0625020917
e-mailadres : info@ppdewit.nl

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Psychologenpraktijk de Wit persoonsgegevens verwerkt en gebruikt ten behoeve van de online programma’s op ppdewitonline.nl.

Psychologenpraktijk de Wit respecteert de privacy van alle klanten [en gebruikers van de website]. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Psychologenpraktijk de Wit en de online leeromgeving ppdewitonline.nl .

Ben je er dus van bewust dat Psychologenpraktijk de Wit niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Psychologenpraktijk de Wit of die van ppdewitonline.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE PSYCHOLOGENPRAKTIJK DE WIT VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Psychologenpraktijk de Wit ten behoeve van de online programma’s op ppdewitonline.nl. verwerkt:

– Jouw voor- en achternaam;
– Jouw adresgegevens;
– Jouw telefoonnummer;
– Jouw e-mailadres;
– Jouw geboortedatum en geboorteplaats;
– Gegevens over jouw activiteiten op de website;
– IP-adres
– Klantnummer;
– Bestelnummer;
– Bestelgegevens;

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE PSYCHOLOGENPRAKTIJK DE WIT VERWERKT

Psychologenpraktijk de Wit verwerkt vanuit de ppdewitonline.nl geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Psychologenpraktijk de Wit heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Wanneer je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@ppdewit.nl, dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG PSYCHOLOGENPRAKTIJK DE WIT PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Psychologenpraktijk de Wit en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Psychologenpraktijk de Wit verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

1. Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch,
schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de
dienstverlening uit te kunnen voeren.

4. Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

5. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

6. Gerechtvaardigd belang

7. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

8. Om goederen en diensten bij je af te leveren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

9. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving

10. Op basis van een wettelijke plicht

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Psychologenpraktijk de Wit) tussen zit.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN
Psychologenpraktijk de Wit bewaart jouw persoonsgegevens vanuit de programma’s van¬†ppdewitonline.nl niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

– gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;

– in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht en/of overeenkomst is gesloten.

– Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

Persoonsgegevens bewaar ik de volgende Termijn met de volgende  Reden:

Jouw bedrijfsnaam 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling

Jouw KvK-nummer 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling

Jouw voor- en achternaam 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Jouw adresgegevens: 1 jaar na afronding van de overeenkomst.
Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Jouw telefoonnummer: 1 jaar na afronding van de overeenkomst.
Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw e-mailadres: Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief. Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw IP-adres: 30 dagen na websitebezoek.
Psychologenpraktijk de Wit analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt:
1 jaar na afronding van de overeenkomst. Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden.

Gegevens over jouw activiteiten op de website: 30 dagen na websitebezoek. Psychologenpraktijk de Wit analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN
Psychologenpraktijk de Wit verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Psychologenpraktijk de Wit in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ppdewit.nl. Psychologenpraktijk de Wit zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Psychologenpraktijk de Wit en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT
Psychologenpraktijk de Wit wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat ppdewitonline.nl van Psychologenpraktijk de Wit niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website ppdewitonline.nl van Psychologenpraktijk de Wit wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De cookies die Psychologenpraktijk de Wit gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies:
Psychologenpraktijk de Wit maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

BEVEILIGEN
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website ppdewitonline.nl maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. Mijn laptop is vergendeld met een sterk wachtwoord en mijn I-phone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.

Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Psychologenpraktijk de Wit verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@ppdewit.nl.

– Deze privacy- en cookieverklaring is van 28-04-2022